Kurt Renders

Individuele psychotherapie
Groepswerk
Supervisie (individueel en in groep)
Opleider in psychotherapie

Professionele achtergrond

Master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) (KULeuven)
Cliëntgericht-experiëntiëel psychotherapeut (KULeuven)
Emotion-Focused therapeut en supervisor (Apanta, Veldhoven)
Emotion-Focused therapy trainer (erkend door isEFT, international society for Emotion-Focused Therapy)
Introductieopleiding Contextuele Psychotherapie (Leren-Over-Leven)
Opleiding Existentiële Psychotherapie (Emmy van Deurzen – New school of Psychotherapy and Counseling – Londen & Mick Cooper – University of Strathclyde – Glasgow)
Opleiding EMDR (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR)
Opleiding Dialectische Gedragstherapie (Dialexis, Nederland)

Werkervaring : Meer dan 15 jaar werkzaam als psycholoog – psychotherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Coördinator van de Opleiding Emotion-focused Therapie aan de FMS te Turnhout.
Coördinator van de Opleiding Specialisatie in de Existentiële Psychotherapie aan de FMS te Turnhout.
Kernstaflid van de Opleiding Cliëntgerichte Psychotherapie van de KULeuven.
Werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Lid van de Belgische Federatie voor Klinisch Psychologen (BFP), lid van de world Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC), ingeschreven in het BIG register in Nederland (nr. 19065961916), ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie (erkenningsnummer 691106069).

Verantwoordelijke Conciente Antwerpen

Werkdomein

Depressie, rouwverwerking, verwerking van de gevolgen van emotionele of fysieke verwaarlozing en misbruik, mannen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, posttraumatische stress, holebi-specifieke hulpverlening  (vragen rond identiteit, coming-out, omgaan met minderheidsstress, relaties, intimiteit en seksualiteit, vragen rond transgenderisme), existentiële problemen ( ziekte, verlies, eenzaamheid, angst, omgaan met HIV en AIDS…), problemen met druggebruik indien ambulant haalbaar in een privé-praktijk, mensen met een persoonlijkheidsproblematiek (dwz. problemen die als een vast patroon dieper ingesleten zijn in de persoonlijkheid van iemand en vaak al aanwezig zijn van in de vroege puberteit)

Publicaties

De Ridder, H. & Renders, K., Clara, A. & Verbeke, O. (2001), Ambulante therapie met adolescente druggebruikers en hun omgeving: een werkmodel. In: V. Portael, C. Andries & I. Ponjaert – Kristoffersen (red.) De kinderschoenen ontgroeid, Hedendaagse ontwikkelingen in de zorg voor probleemkinderen. (pp. 232 – 246). Leuven/Apeldoorn: Garant.

Renders, K. (2002), Individuele motivationele cliëntgerichte psychotherapie met drugsgebruikers. In: Tijdschrift voor psychotherapie, 28, 17 – 37.

Renders, K. (2005), Rocco op de rand. Existentiële thema’s in de psychotherapie van een adolescent (Serie een bijzondere casus). Tijdschrift voor psychotherapie, 31 (4), 273 – 289.

Renders, K. & Cooper, M. (2008),  Zijn doet pijn: existentiële dilemma’s in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. In: G.Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders & R.J. Takens (red.). Handboek Gesprekstherapie, de persoonsgerichte benadering. Utrecht : De Tijdstroom.

Renders, K. (2010), De interne familie. In: M. Gundrum & N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut (p. 134-135). Leuven / Den Haag : Acco.

Renders, K. (2010), Liggend op mijn sterfbed. In: M. Gundrum & N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut (p. 170). Leuven / Den Haag : Acco.

Renders, K. (2010), Metapercepties : Ik denk dat jij denk dat ik denk dat … . In: M. Gundrum & N. Stinckens (red.). De schatkist van de therapeut (p. 182). Leuven / Den Haag : Acco.

Renders, K. & Vanhooren, S. (2010), Existentieel 3-dimensioneel. Onze verhoudingen met existentiële thema’s. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48, 3, 223-237.

Renders, K. (2015), Vermoeide Helden: emotion-focused therapie met overlevers van seksueel misbruik. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 53, 1, 45-60.

Doelgroep

Jongeren (vanaf 13 jaar) al dan niet met hun ouders, volwassenen